ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญท่านร่วมอุดหนุน The Chamber Cuisine ร้านอาหารประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

2014 thai-chamber-cusine

     สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมอุดหนุน The Chamber Cuisine ร้านอาหารประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยจะเปิดให้บริการอาหารในรูปแบบตะวันตกแบบ 3 courses สำหรับมื้อกลางวันในทุกวันพฤหัสบดี เพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องอาหารจำลอง สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม อาคาร 10 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า (RSVN) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 6124 หรือที่ 087-569-1181 (อาจารย์ประภา หรือ อาจารย์แพร)

2014 thai-chamber-cusine-w12014 thai-chamber-cusine-w22014 thai-chamber-cusine-w3