ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมสัมมนาผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

859753 618343354848592 74765657 o web

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางในการเรียน การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านและมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

>> ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ <<