ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้

2015 Student-loan

     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่คงค้างการชำระหนี้ได้แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของตนเอง และยังเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาในรุ่นถัดไป ในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) http://www.studentloan.or.th/detail.php?ctid=685

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก ไทยรัฐ
(http://www.thairath.co.th/content/411021)