ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรายงานตัวของนักศึกษาที่ได้รับทุน "ทุนรัตนมงคล" ประจำปีการศึกษา 2558

859990 617323828283878 321976300 o web

     กองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และการทำสัญญารับทุนการศึกษา พร้อมผังการดำเนินการ ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี "ทุนรัตนมงคล" ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

  • รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและแผนผังการดำเนินการของนักศึกษาทุน - ดาวน์โหลดเอกสาร

     หากนักศึกษาที่ได้รับทุนท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 6 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6910-4 ในวันและเวลาทำการ