ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness

2013 Wellness-Project-2

     ด้วยโครงการ “กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมนี้จาก สำนักงานส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) เพื่อจัดการฝึกอบรม-สัมมนา ดูงาน และจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเมียนมาร์ และลาว ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม wellness เพื่อการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ภาคการฝึกอบรม-สัมมนาจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ การเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์กับผู้ประกอบการที่ไม่เคยไปทำการตลาดในต่างประเทศ ดูงานบริษัทในเมืองไทย 3 แห่ง และที่สำคัญ หากกิจการของท่านมีความความพร้อมและท่านตั้งใจที่จะหาโอกาสในการเข้าสู่ตลาด ต่างประเทศเพื่อแสวงหาคู่ค้าหรือแหล่งวัตถุดิบ ทางโครงการฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสว. จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย กับนักธุรกิจเมียนมาร์และลาว   ซึ่งการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายในเดือนสิงหาคม

      หากท่านสนใจโปรดกรอกข้อมูลลงในฟอร์มใบสมัคร (คลิกที่นี่) และส่งกลับมาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่โทรสาร 02-697-6134 โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-7148124, 02-6976133 (รับจำนวนจำกัด)