ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการโค้ช"

2015 HRM-Coaching

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการโค้ช" โดย คุณทวีพร เต็งประทีป (โค้ชวี) วิทยากรผู้มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรชั้นแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 ปี

     กิจกรรมการบรรยายพิเศษดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-0610-6152 (คุณกัณทกาญจน์) ทั้งนี้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ (ระดับคณะ) จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (ที่มา)