ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Business School day 2013

2013 BusinessSchoolDay

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะรวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Business School day 2013 ในวันจันทร์ที่ 28 ถึง วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม และบริเวณใต้อาคาร 1 และ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยภายในงานทุกท่านจะได้พบกับการแสดงผลงานของนักศึกษาทุกสาขาในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การแนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกอีกมากมาย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงบัณฑิตอุดมคติ (ระดับคณะ) จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

กำหนดการงาน Business school Day 2013

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556   
ณ อาคารหอประชุม และใต้อาคาร 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เวลา 10.30 - 11.00 น.  ลงทะเบียน
       11.00 – 11.30 น.  พิธีเปิดงาน Business School Day
                                 ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน ของแต่ละสาขาวิชา
       11.30 - 12.00 น.  การแสดงโชว์จากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
                               
และการเปิดตัว Ambassador ของคณะบริหารธุรกิจ

       13.30 - 15.00 น.  เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จาก...รุ่นพี่และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
       15.00 - 17.00 น.  กิจกรรมจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556   
ณ อาคารหอประชุม และใต้อาคาร 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เวลา 10.00 - 12.00 น.  กิจกรรมจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
       13.00 - 13.45 น.  พูดคุยกับ เคน ภูภูมิ ในหัวข้อ “ประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มกค.”
       14.00 - 16.00 น.  การแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล
       16.00 - 16.30 น.  พิธีปิดงาน Business School Day