ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักหอสมุดกลาง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา ใช้บริการห้องค้นคว้าและทำงานกลุ่ม (อาคาร 23 ชั้น 3)

2015 Library-Meeting-Room

     สำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้บริการห้องค้นคว้าและทำงานกลุ่ม ณ อาคาร 23 ชั้น 3 ในระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
     สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถจองใช้บริการห้องค้นคว้าผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://studyroom.utcc.ac.th/ ด้วย Username และ Password เดียวกับอีเมล์ @live4.utcc.ac.th หรือ @utcc.ac.th ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 6 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ