ข่าวประชาสัมพันธ์

ลุ้นรับรางวัลง่าย ๆ สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ด้วยการกรอกข้อมูลแบบสำรวจสถานภาพการมีงานทำออนไลน์

2016 GraduationSurveyOnline

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2557 ทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูลแบบสำรวจสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านเว็บไซต์ http://www.utcc.ac.th/cong เพื่อลุ้นรับรางวัลเครื่องเล่นเพลง Sony Walkman จำนวน 2 รางวัล และเสื้อยืด "เด็กหัวการค้า" จำนวน 20 รางวัล โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร