ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปันสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในโครงการปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์

2016 Pan-kan

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ร้านปันกันโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปันสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังอยู่ในสภาพดี อาทิ กระเป๋า เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก ของชำร่วย เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อที่ร้านปันกัน เปลี่ยนน้ำใจให้เป็นรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยท่านสามารถปันสิ่งของได้ที่ อาคาร 7 ชั้น 11 (หน้าสำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ) และอาคาร 7 ชั้น 12 (หน้าศูนย์วิจัยธุรกิจและกรณีศึกษา) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-301-1096 และ 089-903-6639 หรือที่เว็บไซต์ www.pankansociety.com หรือที่ Facebook / IG : pankansociety