ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3

2016 NBTC-ITU-Volunteers-3

     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญนักศึกษา ไม่จำกัดอายุ สาขาวิชา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย มีความเป็นจิตอาสา และมีทักษะทางด้าน IT ในระดับดี สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3 เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับศูนย์ USO NET ในการอบรมความรู้ด้าน ไอซีที และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ให้กับผู้ดูแลศูนย์และผู้ใช้งานทั่วไปของศูนย์ USO NET ฯลฯ

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Facebook Page ของโครงการ NBTC ITU Volunteers ที่ https://www.facebook.com/NIV2014