ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน Startup Thailand 2016 ภายใต้แนวคิด “Startup Unite”

2016 StartupTH

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน Startup Thailand 2016 ภายใต้แนวคิด “Startup Unite” ภายในงานพบกับการรวบรวม Startup และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย การเสวนาและปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ แสดงผลงานจาก Startup หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัย International showcases และนิทรรศการ Future of industries ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และเกิดแรงบันดาลใจสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

     โดยงาน Startup Thailand 2016 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของงานและการลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandstartup.org/ หรือที่ Facebook Page https://www.facebook.com/ThailandStartup