ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2016 YokSaiRaiKam

     กองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิตพระลอและพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จผ่านเว็บไซต์ http://bit.ly/1TEl1bU ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมทดแทนระดับมหาวิทยาลัย หรือ กิจกรรมระดับคณะ จำนวน 10 ชั่วโมงกิจกรรม และสำหรับนักศึกษาทุนทุกประเภทที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกกิจกรรมด้านจิตอาสา จำนวน 10 ชั่วโมงกิจกรรม

การแต่งกายของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

• สำหรับนักศึกษาชาย เครื่องแต่งกายประกอบไปด้วย

1. กางเกงขายาวสีดำผ้าสแลค (ห้ามสวมใส่กางเกงผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก ผ้ามัน)
2. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย
3. คาดเข็มขัดสีดำ ที่มีหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. เนคไทสีกรมท่าปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบไม่เปิดปลายเท้า

สำหรับนักศึกษาหญิง เครื่องแต่งกายประกอบไปด้วย

1. กระโปรงสีดำทรงเอ หรือ ทรงสอบ (ห้ามสวมใส่กระโปรงผ้าลูกฟูก ผ้ามัน) ความยาวเสมอเข่าหรือคลุมเข่า (ห้ามยาวปิดขา)
2. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป
3. ติดกระดุม เข็ม (บริเวณหน้าอกด้านขวา) และเข็มห้อยเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
4. คาดเข็มขัดสีดำ ที่มีหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบเรียบไม่เปิดหน้าเท้า
หมายเหตุ นักศึกษาหญิงมุสลิม หรือ ศาสนาอื่นที่ประสงค์แต่งกายตามหลักคำสอนศาสนา อนุโลมให้แต่งกายตามหลักศาสนานั้นๆ

     สำหรับนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6922 หรือที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6103 ในวันและเวลาทำการ

 

::: ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม :::