ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ UTCC Business Ambassador 2013

2013 BusinessAmbassador

คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 - 2 ที่มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก และมีความสนใจในกิจกรรมเพื่อสังคม สมัครเข้าร่วมเป็น Presenter ของคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการ UTCC Business Ambassador 2013 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งหน้า การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติระดับคณะ นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่) และสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ สำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) ติดต่อคุณอุษณีย์ (พี่เอ๋)