ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 25 "สู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสารสนเทศ"

2016 TQM-Forum-25

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 25 "สู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสารสนเทศ" ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 10301 อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเรียนรู้แนวคิดการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อให้องค์กรมั่นคงและยั่งยืนจากผู้มีประสบการณ์ตรง

     โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณจารุภา กาญจนกรหิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ และอาจารย์ ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรในงานสัมมนา และดำเนินรายการโดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/EhKYYl และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.ftqm.or.th/activity2_25.html

     ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานสัมมนาในครั้งนี้ สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม หมายเลขโทรศัพท์ 08-6311-7890 หรือที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.