ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังหยุดยั้งคอรัปชั่น ประจำปี 2559"

2016 Corruption-Roadshow

     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปีที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโรดโชว์ปลูกจิตสำนึก "รวมพลังหยุดยั้งคอรัปชั่น ประจำปี 2559" ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยภายในงานพบกับ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคอร์รัปชั่น และ พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ กิจกรรมทอล์คโชว์ "รวมพลังหยุดยั้งคอรัปชั่น" โดย อาจารย์จตุพล ชมพูนิช กิจกรรมตอบปัญหาประลองปัญญา และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ ระดับคณะวิชา จำนวน 2 ชั่วโมงกิจกรรม