ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงดการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรม ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559

2016 UTCC-Annoicement-14102559

ตามที่สำนักพระราชวัง ประกาศให้พสกนิกรสามารถร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพในช่วงเช้า และร่วมเฝ้าขบวนพระบรมศพ ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559

news2016 UTCC-Annoicement-14102559