ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแนะแนวฯ ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้า่รวมงานมหกรรมนัดพบแรงงาน UTCC JOB FAIR 2016

2016 UTCC-Job-Fair

     กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ กรมการจัดหางาน และ บริษัท สรรพสาร จำกัด ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมนัดพบแรงงาน UTCC JOB FAIR 2016 ในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยภายในงานท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำมากกว่า 100 บริษัท ที่มาออกบูธเพื่อรับสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ (ระดับคณะวิชา) ตามเงื่อนไขที่กำหนด หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวารุณี กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6952 ในวันและเวลาทำการ