ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน 2559

Test I

ประกาศ ! คณะบริหารธุรกิจ 

ตามที่นักศึกษาได้รับอนุมัติสอบชดเชย  ในการสอบไล่ปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 นั้น
คณะกำหนดการสอบ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ตามไฟล์เอกสารนี้ (ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติสอบชดเชย)


หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ให้ไปชำระเงินสอบแก้สัญลักษณ์ I ที่ห้องกองการเงิน และนำใบเสร็จมาแสดงต่ออนุกรรมการควบคุมห้องสอบในวันที่มีการสอบตามประกาศ