ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติการสอบชดเชย ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

Midterm I

คณะบริหารธุรกิจ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติสอบชดเชย ในการสอบกลางภาค ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 

1. รายชื่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติสอบชดเชย ในการสอบกลางภาค ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 (คลิกที่นี่)

2. รายชื่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่คณะฯ ขอพบนักศึกษา (คลิกที่นี่)

 

แจ้ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560