ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งสิทธิ์พิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และ นักศึกษา คณะบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

SiamPark Promotion

ปุกาด ปุกาด ! ! คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
ขอแจ้งสิทธิ์พิเศษ สำหรับ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ นักศึกษา คณะบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

สิทธิ์ลด 50% บัตรผู้ใหญ่ Si-Am Big Pack เหลือเพียง 450 บ. (ปกติ 900) ระยะเวลา: ตั้งแต่ 1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 

เงื่อนไข: บัตรดังกล่าวเป็นบัตรผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีความสูง 131 ซม. ขึ้นไป
· สามารถเล่นสวนน้ำและสวนสนุกได้ทุกอย่าง ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวันค่ะ
· สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากร แสดงบัตรประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์สวนสยามเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์
· สำหรับนักศึกษา แสดงบัตรนักศึกษา ณ จุดประชาสัมพันธ์สวนสยามเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์
· จำกัดการซื้อบัตร 1 สิทธิ์ สูงสุดไม่เกิน 4 ใบ/วัน