ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งสิทธิ์พิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และ นักศึกษา คณะบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

SiamPark Promotion

ประกาศ ประกาศ !! มีข่าวดีมาบอก !! คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
สวนสยามได้มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าบัตร 50 % สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ซื้อบัตร Si-Am Big Pack * 2 ใบ จ่ายเพียง 1 ใบ 900 บาท จากปกติ 1,800 บาท (1 สิทธิ์ ซื้อบัตรสูงสุดได้ 4 ใบ/วัน) 

ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข: บัตรดังกล่าวเป็นบัตรผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีความสูง 131 ซม. ขึ้นไป
· สามารถเล่นสวนน้ำและสวนสนุกได้ทุกอย่าง ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวันค่ะ
· สำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา แสดงบัตรประจำตัว ณ จุดประชาสัมพันธ์สวนสยามเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์
· สำหรับนักศึกษา แสดงบัตรนักศึกษา ณ จุดประชาสัมพันธ์สวนสยามเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์