ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลชาย และ นักบาสเกตบอลชาย คณะบริหารธุรกิจ

Vooleyball Basketball Admin 1

ตามที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดงานแข่งขันกีฬาแม่ไทรเกมส์ ครั้งที่ 18 ขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ซึ่งคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลที่ 1 จากกีฬา 2 ประเภท ได้แก่
- วอลเล่ย์บอลชาย 
- บาสเกตบอลชาย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจ
ให้กับนักกีฬาที่อยู่ระหว่างการแข่งขันทุกคน