ข่าวประชาสัมพันธ์

บัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560

Health insurance card 2017

การรับบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้นักศึกษาดำเนินการต่อไปนี้ 

1.) ตรวจสอบรายชื่อตาม Link : https://goo.gl/uqZadg 

    1.1 สำหรับ PC กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาลงไป

    1.2 สำหรับ Smartphone หรือ iPad ให้ทำตามรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ (*ดาวน์โหลดที่ไฟล์ชื่อ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ด้านล่าง)

2.) จดลำดับที่ของตัวเองแล้วมาติดต่อรับได้ที่ กองสวัสดิการนักศึกษา

3.) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อโปรดติดตามประกาศรอบต่อไป

รับบัตรได้ที่ : กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 

ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ปิดพักเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.)

 

[ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ]