ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม..กีฬาสีฮาเฮ ไทยเท่ 2018

Sports Thaitae 2018

Happy New Years 2018 ! ! ! ! ! 

           ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกีฬาสีปีใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรม "กีฬาฮาเฮ ไทยเท่"
ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ นั้น  
คณะบริหารธุรกิจ ขอเรียนแจ้งรายละเอียดกิจกรรม
"กีฬาสีฮาเฮ ไทยเท่" ดังนี้


            1. การแบ่งทีมบุคลากร แบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
            โดยท่านสามารถตรวจสอบทีมที่ผ่
านสังกัดตามไฟล์เอกสารแนบ


            2. QR Code ชนิดกีฬา กติกาฮาเฮ ไทยเท่ 

            โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากไฟล์เอกสารนี้ [ดาวน์โหลด]