ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม 2560

Commencement loan 2560

ขอเชิญชวน นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคนเข้าร่วมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกศึกษากองทุนกู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ : วิธีการตรวจสอบยอดหนี้ที่กู้ยืม, แนวทางในการชำระหนี้กองทุนฯ, การติดต่อชำระหนี้คืนเงินกองทุนฯ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ ชั่วโมงจิตอาสา 10 ชั่วโมง