ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธื์สอบสัมภาษณ์ทุนโควต้าคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รอบที่ 4)

Head Capital Dean School of business

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธื์สอบสัมภาษณ์ทุนโควต้าคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รอบที่ 4) 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนโควต้าคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : [คลิกที่นี่]

 

 

ประกาศ ณ วันที่ : 20/3/2561