ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดโครงการ UTCC Business Ambassador 2013

2013 BusinessAmbassador

     กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศกำหนดการปฐมนิเทศและกำหนดการอบรมโครงการ UTCC Business Ambassador 2013 ในระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยรายชื่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสามารถดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11

[กำหนดการปฐมนิเทศและการอบรมโครงการ UTCC Business Ambassador 2013]