ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

902702 641273705888890 1424125146 o web

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเลื่อนการเปิดเรียนของหลักสูตรปริญญาตรี ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จากในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เป็นวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปริญญาโท-เอก เปิดดำเนินการและมีการเรียนการสอนตามปกติ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ใหม่สำหรับภาคการศึกษาปลาย โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล หรือ คลิกที่นี่

ที่มา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เว็บไซต์)