ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งไข่ธุรกิจ (EGG PROJECT#3)

2014 EggProject3

โครงการตั้งไข่ธุรกิจ (Egg Project) ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะและทุกชั้นปีที่มีความสนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งไข่ธุรกิจ (Egg Project) รุ่นที่ 3 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ที่เว็บไซต์ของโครงการ http://www.utcc.ac.th/eggproject