Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

คณะบริหารธุรกิจในข่าวและสื่อต่าง ๆ

 • ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แกนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

  Read More
 • สถาบันไทยพัฒน์ ตั้ง “กรรมการเครือข่ายยั่งยืน” มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี พ.ศ.2555 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึ่งเป็นความริเริ่มที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Young Corporate Financial Officer 2017

 

เปิดรับสมัครแล้ว!!

 

โครงการ Young Corporate Financial Officer 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 หรือ

สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงาน ในคณะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การเงิน บัญชี)

เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน เป็นต้น จากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ

น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก ฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ 

ในช่วงปิดเทอม รวมทั้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

(Intensive Course Training & Workshops) จำนวน 12 วัน

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)