Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Young Corporate Financial Officer 2017

 

เปิดรับสมัครแล้ว!!

 

โครงการ Young Corporate Financial Officer 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 หรือ

สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงาน ในคณะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การเงิน บัญชี)

เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน เป็นต้น จากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ

น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก ฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ 

ในช่วงปิดเทอม รวมทั้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

(Intensive Course Training & Workshops) จำนวน 12 วัน

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)