ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแผนการตลาด AIS – BrandAge Award ปีที่ 10

2016 ais-brandage-award-no-10

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับทีม leo minor จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จากการประกวดแผนการตลาด ในโครงการ AIS – BrandAge Award ปีที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ZEED SPACE ชวน TEEN มาสร้าง COMMUNITY” โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมโล่และประกาศนียบัตร โดยในทีมดังกล่าวมีรายชื่อสมาชิก ดังนี้

 1. นายธนพล แพเสือ
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100228    
 2. นางสาวขวัญรัตนา อินถนอม
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100251
 3. นางสาวชนาธิป แสงทอง
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100263
 4. นางสาวชนิตา คงศรี
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100291
 5. นางสาวสาธิดา ยุวทองไท
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100305

     โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โครงการการตลาดหอการค้าไทยหัวใจอาสา ปีที่ 2 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ที่ตลาดนัดไทยช่วยไทย@รามอินทรา

2016 OTOP-CSR-event-web

     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ตลาดนัดไทยช่วยไทย@รามอินทรา กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการตลาดหอการค้าไทยหัวใจอาสา ปีที่ 2: ร่วมใจ OTOP โดยพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ทางสาขาวิชาการตลาดได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มากขึ้นอีกด้วย โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ณ ตลาดนัดไทยช่วยไทย@รามอินทรา บริเวณใต้ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ภายใต้ 4 แนวคิดที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ คือ “Loft lom kom nai: ลอฟท์-ลม-คม-ใน” “Art Town” “อร่อยดี 4 ภาค” และ “The Songkran Fresh-Tival Impressive Tradition of Thailand: สงกรานต์ชื่นฉ่ำ ดื่มด่ำความเป็นไทย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด เข้าศึกษาดูงานในธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

2015 FieldTripAtSiamPiwat

     เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย อาจารย์ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 310 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจจาก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าชื่อดังหลายแห่งในประเทศไทย โดยในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัลยรักษ์ ปิยะคุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์การตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ คุณสุทธิรัตน์ ภาณววัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานสื่อสารองค์กร และพี่ ๆ จากสยามพิวรรธน์ ร่วมให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและการดำเนินธุรกิจค้าปลีกกับน้อง ๆ ตลอดทั้ง 4 รอบของการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับทีม "Free Dom" เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภูมิภาค จากโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS - BrandAge Award ปีที่ 9

2015 AIS-BrandAge-Award

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับทีม "Free Dom" เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภูมิภาค จากโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS - BrandAge Award ปีที่ 9 ตอน “Z[EE]D ซี้ดด้วยกัน มันส์สุดทีน” โดยทีมดังกล่าวประกอบด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำนวน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวบงกช กรวยทองกุล 
2. นางสาวรวิวรรณ ไชยชิต
3. นายภูพัสภค์ สิทธิธนาวิชย์
4. นายปิติพัฒน์ ปริวัตรนานนท์
5. นางสาวธนัฎฐา แซ่โง้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ

     โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการประกวดแผนการตลาดที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับ นิตยสาร BrandAge เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้คิดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดจำหน่ายจริง บนโลกของธุรกิจทั้งในแง่ของการวิเคราะห์สถานการณ์ การนำเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์ สามารถนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้

 

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ของโครงการ AIS - BrandAge Award

โครงการ ISUZU Marketing Brains Challenge 2013

2014 ISUZU-Marketing-Brains-Challenge-2013

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ทีมดินสอสานฝัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาดในโครงการ ISUZU Marketing Brains Challenge 2013 ในหัวข้อ "วิเคราะห์และสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสำหรับรถปิกอัพอีซูซุเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี" โดยได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร สำหรับการประกวดดังกล่าวมีนักศึกษาที่เข้าร่วมดังรายนามต่อไปนี้

 • นายชุติพงค์  ศิริไชย
 • นายศุภชัย  ลาภปฐมพร
 • นายภาคี  หงอสกุล
 • นายวัลลภ  ถิรนันท์ไพโรจน์
 • นายพิษณุ  แซ่เอี๊ยบ