ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการ ISUZU Marketing Brains Challenge 2013

2014 ISUZU-Marketing-Brains-Challenge-2013

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ทีมดินสอสานฝัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแผนการตลาดในโครงการ ISUZU Marketing Brains Challenge 2013 ในหัวข้อ "วิเคราะห์และสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสำหรับรถปิกอัพอีซูซุเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี" โดยได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร สำหรับการประกวดดังกล่าวมีนักศึกษาที่เข้าร่วมดังรายนามต่อไปนี้