ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด เข้าศึกษาดูงานในธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

2015 FieldTripAtSiamPiwat

     เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย อาจารย์ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 310 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจจาก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าชื่อดังหลายแห่งในประเทศไทย โดยในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัลยรักษ์ ปิยะคุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์การตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ คุณสุทธิรัตน์ ภาณววัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานสื่อสารองค์กร และพี่ ๆ จากสยามพิวรรธน์ ร่วมให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและการดำเนินธุรกิจค้าปลีกกับน้อง ๆ ตลอดทั้ง 4 รอบของการศึกษาดูงานในครั้งนี้