ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับทีม "Free Dom" เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภูมิภาค จากโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS - BrandAge Award ปีที่ 9

2015 AIS-BrandAge-Award

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับทีม "Free Dom" เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภูมิภาค จากโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS - BrandAge Award ปีที่ 9 ตอน “Z[EE]D ซี้ดด้วยกัน มันส์สุดทีน” โดยทีมดังกล่าวประกอบด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำนวน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวบงกช กรวยทองกุล 
2. นางสาวรวิวรรณ ไชยชิต
3. นายภูพัสภค์ สิทธิธนาวิชย์
4. นายปิติพัฒน์ ปริวัตรนานนท์
5. นางสาวธนัฎฐา แซ่โง้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ

     โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการประกวดแผนการตลาดที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับ นิตยสาร BrandAge เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้คิดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดจำหน่ายจริง บนโลกของธุรกิจทั้งในแง่ของการวิเคราะห์สถานการณ์ การนำเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์ สามารถนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้

 

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ของโครงการ AIS - BrandAge Award