ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการการตลาดหอการค้าไทยหัวใจอาสา ปีที่ 2 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ที่ตลาดนัดไทยช่วยไทย@รามอินทรา

2016 OTOP-CSR-event-web

     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ตลาดนัดไทยช่วยไทย@รามอินทรา กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการตลาดหอการค้าไทยหัวใจอาสา ปีที่ 2: ร่วมใจ OTOP โดยพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ทางสาขาวิชาการตลาดได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มากขึ้นอีกด้วย โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ณ ตลาดนัดไทยช่วยไทย@รามอินทรา บริเวณใต้ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ภายใต้ 4 แนวคิดที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ คือ “Loft lom kom nai: ลอฟท์-ลม-คม-ใน” “Art Town” “อร่อยดี 4 ภาค” และ “The Songkran Fresh-Tival Impressive Tradition of Thailand: สงกรานต์ชื่นฉ่ำ ดื่มด่ำความเป็นไทย”