ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการจัดงาน Management Week 2015 ภายใต้แนวคิด "Management Never Give Up: มีหลายธุรกิจพิชิตอย่างไร"

2016 MGTweek2015

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับ ชมรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม Management Week 2015 ภายใต้แนวคิด "Management Never Give Up: มีหลายธุรกิจพิชิตอย่างไร" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ
     โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การนำเสนอกลเม็ดและชั้นเชิงการบริหารธุรกิจของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่หลากหลายประเภทในช่วงเวลาเดียวกัน การเล่นเกมลุ้นรับของที่ระลึกจากแต่ละบูธ และมีการแสดงความสามารถของนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด Mr. & Miss. Exexutive Look อีกด้วย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย