ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ชมรมการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม H&T Club Get Together : Save Forest Save For Best

2015 HT-club-get-together

     เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ชมรมการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรม H&T Club Get Together : Save Forest Save For Best ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาของชมรมและนักศึกษาที่สนใจมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติด้วยการปลูกป่าชายเลน และให้อาหารนกนางนวล เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนได้สัมผัสกับธรรมชาติในมิติต่างๆ อีกทั้งยังทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีอีกด้วย