ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคคลายเครียด

859990 617323828283878 321976309 o web

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคคลายเครียด เพื่อการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอโดยวิทยากรผู้มากไปด้วยความสามารถ อาจารย์ณัชวดี จันทร์ฟอง ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับคณะ) จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณเปิ้ล กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 7 ชั้น 1 (หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 6951)