ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย

902702 641273705888890 1424125146 o web

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกท่าน ที่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของไทย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณใต้อาคาร 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณพิตอุดมคติไทย (ระดับคณะ) จำนวน 2 ชั่วโมงกิจกรรม ในด้านศิลปะวัฒนธรรม (แต่ละรอบของกิจกรรมรับนักศึกษาจำนวนจำกัด)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

  • รอบแรก - เวลา 11.30 - 12.30 น.
  • รอบที่สอง - เวลา 13.30 - 14.30 น.

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

  • รอบแรก - เวลา 10.30 - 11.30 น.
  • รอบที่สอง - เวลา 12.30 - 13.30 น.