ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "คิดนอกกรอบ แต่ตอบโจทย์" โดย คุณศุ บุญเลี้ยง

2014 Biz140214

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "คิดนอกกรอบ แต่ตอบโจทย์" โดย คุณศุ บุญเลี้ยง ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 12.30 น.) ณ ห้อง 9701 อาคาร 9 ชั้น 7 สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับคณะ) จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม