ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม UTCC-Smart Excellence Program

1064621 675617665787827 1656973761 o web

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม UTCC-Smart Excellence Program เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัว สำรวจตนเองถึงนิสัย อารมณ์ ศักยภาพ ความถนัด และทักษะทางสังคม ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1 โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 2 รอบ ให้นักศึกษาได้เลือกเข้าร่วม คือ

  • รอบที่ 1 : เวลา 08.30 - 11.20 น.
  • รอบที่ 2 : เวลา 13.30 - 16.30 น.

     โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับคณะ) จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้างาน