ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2014

2014 YFS

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุนไทย จัดแข่งขันโครงการ “Young Financial Star Competition 2014” (YFS 2014) เปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาก้าวสู่การเป็นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต พร้อมแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน

     การแข่งขัน “YFS 2014” ในปีนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลังดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยตลอด 11 ปีที่ผ่านมามีเยาวชนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 45,000 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 5,000 คน สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบในโครงการจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งยังได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเงินอีกด้วย

     YFS 2014 เปิดรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ถึงระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปี ทุกคณะทุกสาขาวิชาทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทุนอบรมและทดสอบ โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tsi-thailand.org/yfs