ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ TISCO Young Financial Planner Camp 2

2014 TiscoYFP

     ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการเงินการธนาคาร การจัดการทางการเงิน และการลงทุน สมัครเข้าร่วมโครงการ TISCO Young Financial Planner Camp ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของการเงินการธนาคารด้วยแนวคิดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนอย่างรับผิดชอบ และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบผสมผสาน โดยเปิดรับสมัครในรูปแบบทีม ทีมละ 2 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ http://www.tisco.co.th/th/aboutus/social_financial.html

เอกสารรายละเอียดโครงการและใบสมัคร