ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน Career Opportunities in Securities Industry

2014 CareerOpportunitiesInSecuritiesIndustry

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ขอเรียนเชิญนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และต้องการเข้าสู่วิชาชีพด้านตลาดทุน เข้าร่วมงาน Career Opportunities in Securities Industry ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดเสวนา "ก้าวสู่ความสำเร็จผ่านเส้นทางอาชีพธุรกิจหลักทรัพย์" และแนะแนววิชาชีพที่สำคัญของธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน วาณิชธนากร นักวางแผนการเงิน และสายงานสนับสนุนธุรกิจ เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาและผู้สนใจ เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของวิชาชีพต่างๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในตลาดทุนในอนาคต

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงานและสมัครลงทะเบียนร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.careerday.in.th