ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2557

2013 Activity-annoice

     สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมโครงการ "เปิดโลกกิจกรรม" ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีส่วนในการเข้าร่วมทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ เปิดมุมมองใหม่และพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา และเพิ้อให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในมหาวิทยาลัยรวมถึงได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกับเพื่อนต่างคณะ โดยภายในงานพบกับการแนะนำชมรมกิจกรรมและชมรมกีฬา การแสดงความสามารถของนักศึกษาจากชมรมต่าง ๆ และการแสดงจากชมรมดนตรีสากล

     โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดการจัดงานรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

- กำหนดการจัดกิจกรรม โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 -