ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงาน Born to be Perfect Freshman 2014

2014 Perfect-Freshmen

     คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงาน Born to be Perfect Freshman 2014 ภายใต้แนวคิด "ผู้นำรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม" ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยภายในงานดังกล่าวพบกับการแสดงพิเศษจากชมรมนาฏศิลป์ การแนะนำตัวของดาว-เดือนในแต่ละสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557 การประกาศรางวัลและการแสดงความสามารถพิเศษจาก Mr. Talent & Mrs. Talent และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ภาพผู้เข้าประกวดดาว-เดือนของแต่ละสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557
(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดเต็ม)

Untitled-2 re