ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมงาน Identity of admin freshman 2014

2014 Biz-Freshy-Night
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ของคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงาน Identity of admin freshman 2014 ภายใต้แนวคิด The Secret of Blossom ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.30 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ และอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยภายในงานครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

  • ช่วงกลางวัน (ตั้งแต่เวลา 07.00 - 14.40 น.) พบกับขบวนเชิดชูสถาบัน การแสดงจากผู้นำเชียร์ของแต่ละสาขาวิชาในบทเพลง มาร์ช มกค. และการแข่งขันผู้นำเชียร์และกองเชียร์จากทุกสาขาวิชา
  • ช่วงกลางคืน (ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป) พบกับการแสดงความสามารถของดาว-เดือน จากนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา การแสดงดนตรีพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ การประกาศผลรางวัลในประเภทต่าง ๆ และการประกาศผลดาว-เดือน ของคณะบริหารธุรกิจ

     สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว จะได้รับการบันทึกชั่วโมงบัณฑิตอุดมคติไทยในระดับคณะวิชา หากน้อง ๆ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Facebook)

 

ภาพผู้เข้าประกวดดาว-เดือนของแต่ละสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557
(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดเต็ม)

2014 BizMoonStar web