ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6

2014 SET-Phet

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวัดความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินในการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 (ระดับอุดมศึกษา) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ในรูปแบบทีม ทัมละ 3 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่เว็บไซต์ http://www.tsi-thailand.org/YouthEdu/PhetEcon/PhetEcon_2014/PhetEcon_Homepage.html

    หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-6259 (ในเวลาราชการ) หรือที่ คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง โทรศัพท์ 0-229-2717