ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคคลายเครียด

859990 617323828283878 321976225 o web

     กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคคลายเครียด โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัชวดี จันทร์ฟอง อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาบรรยายและร่วม Workshop ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคคลายเครียดเพื่อการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับคณะวิชา จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อได้ที่ คุณเปิ้ล กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6951