ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UTCC-Smart Excellent Program (Smart Human Skills)

10649703 831535116899480 2954224242171584314 n-web

     กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ UTCC-Smart Excellent Program (Smart Human Skills) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงาน ด้วยการเรียนรู้เรื่องคนและประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในวันจันทร์ที่ 27 และวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 7 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6951 ในวันและเวลาทำการ